Senior Mentor Program

A Senior Mentor Programban 55 év felettiek vesznek részt, hogy – mint mentorok és oktatók – az olvasás elsajátításában segítsenek azoknak az általános iskolás diákoknak, akiknek ez gondot jelent.

A Senior Mentor Program növeli a diákok tanulmányi teljesítményét és segíti az iskolákat, hogy munkájukban még sikeresebbek legyenek, valamint fokozza a programban részt vevő idősebb felnőttek jólétét.

Riportok, díjak és konferenciák

A Senior Mentor Program szóösszetétel a Civil Vállalkozások Nonprofit Kft. kiemelkedően közhasznú szervezet tulajdonában lévő védjegy.


NÉHÁNY TÉNY: Az idősebb felnőttek és az iskolai tanítás utáni programok

Az erőforrás
Magyarországon 2010-ben a 65 év feletti népesség aránya 16% volt.

Az idősebbek aránya a teljes magyar népességhez viszonyítva fokozatosan növekszik. 2001-ben a 65 év feletti népesség száma 1,1 millió fő volt, amíg 2010-ben már megközelíti az 1,6 millió főt. 2025-re ennek a korcsoportnak az aránya előreláthatóan az ország népességének több mint 20%-át (2 millió főt) fogja kitenni.

A nyugdíjas korúak életmódja átalakulóban van. Az idősebb generációkba tartozók körében hajlandóság mutatkozik a nyugdíjas kor elérése utáni munkavégzésre, illetve részmunkaidős munkavégzésre.

Kutatásaink szerint az idősebb felnőttek különösen a fiatalokkal és gyerekekkel végezhető munka iránt érdeklődnek.

A sikeres mentor és oktató kvalitásait könnyen megtalálni az idősebb felnőttekben, akik türelmesek, gyors megoldások erőltetése nélkül hajlandóak időt szánni a gyerekekre, és rendszeresen tudnak tanítványaikkal foglalkozni.

 

A szükséglet
Azok a diákok – akik az iskolai tanítás után három vagy több órát egyedül töltenek – sokkal nagyobb valószínűséggel teljesítenek rosszul tanulmányaikban, lesznek depressziósok, használnak alkoholt és drogokat, valamint tapasztalnak nagy feszültségeket és jelenik meg életükben a magas stressz.

Az iskolai tanítás utáni programokban résztvevő diákok jobb jegyeket szereznek, nagyobb arányban készítik el a házi feladatot, valamint kevesebbet hiányoznak az iskolából.

Magyarországon a 788 ezer általános iskolás gyereknek mindössze 42,8 százaléka vesz részt iskolai napköziben vagy egyéb délutáni foglalkozásokon.

A magyar általános iskolák teljesítménye különösen nagy szórást mutat, 61 százalékot. Ez a szám az OECD országok átlagának több mint másfélszerese. A magyar közoktatás teljesítményének nagy szórása azt jelenti, hogy nincsen magas színvonalú és folyamatos teljesítmény standard az iskolákban, a diákok és az iskolák teljesítménye nagyban függ a társadalmi és gazdasági háttértől. Nagy egyenlőtlenségek jellemzőek a tanulási lehetőségek eloszlásában, a diákok rejtett képességei pedig kihasználatlanok maradnak.

Egy felnőtt mentor – egy iskolai tanéven keresztül való – jelenléte egy fiatal életében nagymértékben csökkenti az alkohol- és droghasználatot, az iskolai hiányzást és az erőszakos viselkedésre való hajlamot, emellett pozitív hatással van a tanuló családi kapcsolataira és iskolai teljesítményére.

KSH 2001-2009
PISA 2006
Experience Corps: Quick Facts: Older Adults and After-School Programs


 


Publikációk


Idősebb felnőttek elkötelezése iskolai tanítás utáni programokra
Töltse le az ingyenes kézikönyvet

Diákok és tanárok által élvezett előnyök
2009. január 14. 
 

A nyugdíjas életmód újjáformálása
A korosodás és a civil elkötelezettség új perspektívái